Galiza, no podio do aumento da temporalidade laboral

Galiza é o terceiro territorio do Estado na que máis está a medrar a contratación temporal, segundo o Monitor de ocupación de Adecco. Nos últimos 12 meses, nove de cada dez novos contratos na Galiza foron temporais.

Por outra banda, a contratación indefinida só aumentou 0,1% na Galiza (900 persoas fixas). Isto contrasta co que sucede no Estado español, onde o contrato indefinido aumentou en 3,3% mentres caeu o contrato temporal (-0,7%).

Nos últimos doce meses reflectidos na EPA, o número de empregados na Galiza aumentou en 9.200 persoas (+ 0,8%). Un avance que se explica polo traballo asalariado, xa que o traballo autónomo reduciuse.

Sete das once ramas de actividade existentes aumentaron a súa ocupación nos últimos doce meses (hai un ano, o emprego creouse só en seis delas), mentres que nas catro restantes rexistrouse un descenso do emprego. .

Os maiores aumentos producíronse na manufactura (+ 11,7%; equivalente a 17.800 profesionais), construción (+ 9,2%; 6.200 novos empregos) e servizos culturais e outros (+ 8,5%; 6.500 novos contratación).

Entre as catro ramas de actividade cuxo nivel de emprego baixou, o peor resultado é o das actividades inmobiliarias, cunha caída interanual de 22,9%, o que equivale á perda de 1.100 empregos.

Vía: https://www.nosdiario.gal