Galicia ten a mais grande porcentaxe de España en sobresaintes en Ciencias

Neste informe del 2018 as cousas melloraron, ainda de forma más chamativa en Matemáticas que en Ciencias. Curiosamente, nesta última materia Galicia marcou o ritmo: o 7,7% dos estudiantes está nos dous grupos superiores…

Vía La Voz de Galicia