O comité de expertos da Xunta aposta no ‘ladrillo’ para deixar atrás a crise

O comité de persoas expertas que asesoran a Xunta na definición do novo escenario pos COVID-19 propoñen unha serie de incentivos fiscais para dinamizar a economía, entre eles os que gravan directamente a compravenda de vivendas, que sufriu un parón como consecuencia do confinamento.

A compravenda de vivendas na Galiza viuse afectada pola crise derivada da COVID-19 e, especialmente, polas medidas de confinamento, que limitaron as visitas a pisos e promocións, aínda que as inmobiliarias tiraron de enxeño para realizalas de modo virtual en moitos casos. Con todo, segundo os datos provisionais da estatística sobre transaccións inmobiliarias do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, o número de compravendas de vivenda caeu 10,29% na Galiza nos tres primeiros meses do ano, sendo, iso si, xunto con Cantabria, o territorio onde menos baixaron este tipo de operacións.

O inmobiliario foi nos últimos anos un dos motores da economía, pero tamén a orixe da crise de 2008. Na Galiza, o sector parece vivir unha segunda xuventude, con numerosas promocións en marcha nas vilas e principais cidades do país. Até hai uns meses, antes da pandemia do coronavirus, algúns destes inmóbeis tiñan como destino o alugueiro turístico, mais as restricións levaron moitas das súas propietarias a pór estes pisos novamente no mercado.

Máis ladrillo

A Xunta non quere que pare a máquina de facer cartos co ladrillo, e nesa batalla conta co apoio do comité de persoas expertas que asesoran o Executivo de Núñez Feixoo na definición do novo escenario da Galiza pos COVID-19.

Nun dos seus últimos documentos de traballo do grupo, o comité de expertas propón unha serie de medidas económicas que se resumen na rebaixa de determinados impostos.

A principal medida neste eido é a fixación dun tipo superreducido do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) naqueles sectores que se viron máis afectados pola crise, como poden ser o turismo e a hostalaría, que pasarían dun gravame de 10% a outro de 4%, aos que tamén se sumarían as actividades culturais e o transporte de viaxeiros.

Pero nesa rebaixa do IVE tamén figura o sector inmobiliario como beneficiario, xa que está contemplado que determinadas operacións desta natureza teñan unha redución até 4% deste gravame. Estarían dentro destas bonificacións as obras de renovación e reparación de edificios ou as entregas e arrendamentos con opción a compra, sempre que se cumpran determinados requisitos.

Camiño despexado para novas transaccións

Esa revolución fiscal que suxiren desde o comité afecta outros impostos que gravan as operacións de compravenda de vivendas. É o caso do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, que as persoas expertas que asesoran Feixoo ven necesario rebaixar de 10% a 6% nas transmisións onerosas de bens inmóbeis que vaian constituír a vivenda habitual da parte adquirinte. 

Desta forma, Galiza deixaría de figurar na lista de territorios que aplican o tramo máis alto deste imposto, xa que en Madrid ou Nafarroa está xa en 6%, nas Canarias en 6,5%, ou Euskadi e A Rioxa, onde se paga 7% do importe total da operación. Entre as integrantes do comité de expertas está o ex presidente da Xunta, Fernando González Laxe, o seu compañeiro no Foro Económico Santiago Lago; o director de finanzas de Inditex, Ignacio Fernández; o director xeral de Reganosa, Emilio Bruquetas, ou a presidenta do Círculo de Empresarios, Patricia García.

Milleiros de vivendas baleiras no país

A proposta das expertas chegou a mans do presidente da Xunta só uns días antes de coñecer que o prezo medio das vivendas moderou o seu crecemento na Galiza até 3,3% no primeiro trimestre do ano e de que este medio puxese en evidencia o escaso investimento da Xunta en vivenda de protección, o que leva moitas familias desesperadas pola súa precaria situación económica a ocupar algunha das máis de 330.000 casas baleiras que se rexistran na Galiza.

Esta rebaixa de impostos podería contribuír a darlles saída no mercado a estes inmóbeis, así como a mellorar a calidade construtiva e a eficiencia dos máis vellos por medio de reformas. O problema está en que tamén pode alentar a construción de novas promocións, unha medida que incrementaría aínda máis o número de vivendas dispoñíbeis e incidiría á baixa no prezo medio de venda das mesmas, o que á súa vez implicaría unha menor recadación fiscal para manter o gasto público.

E todo isto cunha burbulla nos alugueiros que vai medrando pola dificultade de moitas familias a poder acceder a unha finca en propiedade ou a un alugueiro de carácter social.  

Vía: https://www.nosdiario.gal